Oferta ogólna

Moja oferta to:

Matki Pszczele Chełmianka pochodzące z materiału krzyżowniczego zatwierdzonego Decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie. Linia prowadzona jest od 2007 r.

Zamierzeniem moim jest wyselekcjonowanie linii pszczół o dobrych walorach użytkowych, przystosowanych do warunków przyrodniczo pożytkowych województwa lubelskiego i województw ościennych. Uważam że linia Chełmianka spełnia te oczekiwania, gdyż charakteryzuje się dobrą dynamiką rozwoju co czyni ją przydatną na pożytki bardzo wczesne (rzepak).

Odznacza się wysoką miodnością i pracowitością. Wykazuje niewielką skłonność do rójki łatwą do zlikwidowania. Pszczoły bardzo łagodne. Dobrze trzymają się plastra. Przydatna w gospodarce pawilonowej, gdyż nie błądzą. Dużo odbudowują ramek z węzą. Nadają się do gospodarki korpusowej i obszernych leżaków, gdyż wymagają dużego gniazda. Bardzo dobrze spisują się w gospodarce wędrownej. Mankamentem linii Chełmianka jest sporadyczna skłonność do cichej wymiany poddanych matek.

Z tej linii oferuję tylko matki inseminowane, ze sprawdzonym czerwieniem.

Ponadto posiadam w ofercie jednodniówki i unasiennione naturalnie linii:

  • GEMA – wysoka miodność,dobrze wykorzystuje pożytki średnio wczesne i późne, dobra dynamika rozwoju,tworzy bardzo silne rodziny, pszczoły łagodne, dość ruchliwa, chętnie zajmuje nadstawki i górne korpusy. Bardzo dobrze zimuje.
  • PRYMA – wysoka miodność,dobra dynamika rozwoju wiosennego, tworzy bardzo silne rodziny,wykorzystuje wszystkie pożytki w całym sezonie. Pszczoły łagodne, nie rojliwe,ograniczają czerwienie matki już na pożytku wiosennym.Pszczoły o dobrej zimowli.
  • CJ-10 – pszczoły o bardzo dobrej dynamice rozwoju, miodne, dobrze wykorzystują pożytki wczesne nektarowe zwłaszcza rzepak. Bardzo łagodne. Przejawiają skłonność do rójki w okresie bezpożytkowym łatwą do opanowania przy prostych zabiegach. Budują bardzo sine rodziny, dobrze trzymają się plastrów. Odbudowują dużo plastrów węzy. Miód składają w nadstawce. Dobrze zimuje przy ścieśnionym gnieździe. Pszczoły nie błądzą – przydatne do gospodarki pawilonowej. Przejawiają skłonność do cichej wymiany matek.
  • CT46 – pszczoły o intensywnym rozwoju. Budują duże rodziny. Bardzo dobrze zimują. Są miodne. Miód składają w nadstawce. Przy przeglądzie w chłodne dni wykazują skłonność obrony gniazd przez zwiększoną ruchliwość.
  • Chełmianki F1
    Oferuję matki użytkowe od matek reprodukcyjnych po ocenie stacjonarnej.

Materiał hodowlany posiada świadectwa zdrowotności wydane przez lekarza PIW i jest pod stałym nadzorem weterynaryjnym.

Zapraszam do skorzystania z mojej oferty. Jestem w posiadaniu w/w matek od 20 maja do zakończenia sezonu. Osobom zainteresowanym udzielam informacji telefonicznej lub na email.