Oferta

Oferuję:

a) matki w cenie netto:

  • użytkowe unasiennione – 60 zł,
  • jednodniówki – 25 zł,
  • matki reprodukcyjne tylko Chełmianki – 150 zł,
  • na wiosnę dla ratowania bezmatek – matki po przezimowaniu – 100 zł

Do matek wysłanych pocztą doliczam koszty wysyłki.

b) odkłady w cenie netto:

  • odkłady na ramce Dadanta i Warszawskiej poszerzanej – 250 zł. Odkład to 2 ramki czerwiu, dwie okrywowe i ramka z węzą oraz pszczołami obsiadanymi na czarno. Opakowanie na odkład dostarcza odbiorca. Istnieje możliwość wykonania odkładu na innym typie ramki.

Odbiór odkładów polecam osobiście w pasiece, by pszczelarz mógł sprawdzić stan rodziny a producent ustrzegł się zbędnych komentarzy. Nie wysyłam odkładów pocztą.

Zakupiony materiał hodowlany o wyżej wymienionych wartościach w cenach netto. Podatek VAT 8%.

TRUD WYMIANY MATEK ZAWSZE SIĘ OPŁACA.